VIKERFORELLIKASVATUS

1)    Milline on vikerforelli jaoks optimaalne kasvutemperatuur?
2)    Milline on vikerforelli jaoks optimaalne vee hapnikusisaldus?
3)    Millised on vikerforelli kasvatamiseks kasutatavate allika-, jõe- ja merevee plussid ja miinused?
4)    Millised on isevoolsete ja pumbatavate veevarustussüsteemide plussid ja miinused?
5)    Millised on vikerforelli kasvatamiseks sobivad rajatised ning nende plussid ja miinused?
6)    Missugune on retsirkulatsioonisüsteemi tööpõhimõte?