VIKERFORELLIKASVATUS

Vikerforelli jaoks on optimaalne kasvutemperatuur 15–18 °C, ent ta on keskkonnatingimuste suhtes küllalt paindlik ja elab tunduvalt laiemas temperatuurivahemikus, 0,5–23 °C ning letaalne ülempiir on 26 °C. Ta on seega pigem jahedaveeline kui külmaveeline kala. Et vikerforell on lõhelane, on tema hapnikuvajadus suur. Ideaaltingimustes peaks forellikasvanduse vee hapnikusisaldus olema lähedal küllastusele, kuid kaubakala on võimalik toota ka madalama hapnikukontsentratsiooni juures (kuni 70% küllastusest). Optimaalne vee hapnikusisaldus on 9–10, tootmiseks kõlblik alampiir 7, letaalne 2 mg/l. Vikerforell elab ja kasvab hästi nii magedas kui mõõduka soolsusega merevees. Kuid forelli paljundamiseks on siiski vaja magevett. Vikerforell on Eesti kliimas ja veekogudes kasvatamiseks sobiv kala, sest meil on tema kasvuks vajaliku temperatuuriga periood piisavalt pikk ning taluvuse piire ületavaid tingimusi esineb siinsetes veekogudes harva.