VIKERFORELLIKASVATUS


Eesti mõisatiikidesse toodi vikerforell esmakordselt 1895. aastal, kuid siis ei kujunenud ta siin veel oluliseks kalakasvatuse objektiks. Uuesti introdutseeriti vikerforell Eestisse Venemaalt 1952. Suuremamahuliselt hakati vikerforelli Eestis kasvatama 1970ndatel aastatel Soome eeskujul, kus samal ajal arenes kiiresti suure forelli tootmine nii mageveelistes tiikides kui rannikumeres olevates sumpades. Praegu kasvatatakse vikerforelli Eestis nii tiikides, kui  basseinides. Meresumpades momendil ei kasvatatata. 2011. aastal oli vikerforelli kaubakala aastane toodang Eestis 621,6 tonni. Praeguseks on see langenud. Vikerforelle esineb ka looduslikes veekogudes, kuhu nad on sattunud kasvandustest põgenedes või kalasportlaste poolt lastud, kuid järglaskonda ta meil looduses ei anna. Seetõttu pole põhjust lugeda vikerforelli Eestis invasiivseks võõrliigiks. Alloleval joonisel on toodud Eestis tegutsevad kala- ja vähikasvandused (Joonis 1). Joonis 1. Kala- ja vähikasvandused Eestis 2013. aasta seisuga.