VIKERFORELLIKASVATUS

1)    Millest sõltub kalade asustustihedus ja veevahetuse kiirus?
2)    Kui suur on forelli kaubakala keskmine  asustustihedus traditsioonilises süsteemis ja kui suur retsirkulatsioonisüsteemis?
3)    Miks on kasvanduses vajalik kalu sorteerida?
4)    Milleks kasutatakse hapnikukoonuseid kalakasvanduses?
5)    Milliseid näitajaid tuleb kalakasvatajal iga päev oma kasvanduses registreerida ja miks?
6)    Mida tähendab bioturvalisus?
7)    Millised on forelli kvaliteedinäitajad?