VIKERFORELLIKASVATUS

1)    Millest koosneb forellisööt?
2)    Milleks kasutatakse astaksantiini?
3)    Mille poolest erinevad starter- ja kasvusöödad?
4)    Mis on söödanorm?
5)    Mida näitab  söödakoefitsient?
6)    Millised on kasvandustes kasutatavad söötmise meetodid?