VIKERFORELLIKASVATUS

Intensiivses kalakasvatuses on tasuvuse, toodangu kvaliteedi ja kalakasvatuse keskkonnasäästlikkuse tähtsaim eeltingimus õige söötmine. Söötmisest olenevad kalade juurdekasv, tervis ja liha omadused. Söödakulud võivad moodustada kasvatatud kala omahinnast kuni 60%. Seetõttu püüavad söödatootjad pidevalt parandada söötade koostist ja soovitada paremaid söötmisrežiime. Suurte söödafirmade poolt tarnitavate söötade koostis ning pakutavate söötade valik ja soovitatavad söötmisrežiimid muutuvad pidevalt, sest teadusuuringud annavad järjest täpsemaid teadmisi kalade toitumisfüsioloogiast ja -käitumisest ning samal ajal muutuvad keskkonnakaitse nõuded kalakasvatuse poolt tekitatava reostuse suhtes rangemaks. Peamisteks lõhelaste sööda koostise parandamise suundadeks on sahhariidide (süsivesikute, lämmastiku vabade ekstraktiivainete) sisalduse vähendamine, omastatavate komponentide, sh seeduvuse ja metaboliseeruva energia osatähtsuse suurendamine ning maitseomaduste parandamine. Lisaks paremale söödakasutusele võimaldab sööda seeduvuse parandamine vähendada kalakasvatusest tulenevat reostust – biogeensete elementide (lämmastiku ja fosfori) sattumist vette. Kasutatakse värskeid ja puhtaid komponente, eeskätt vähe saastatud merepiirkondadest püütud kalast madalatemperatuurilisel tehnoloogial (LT) valmistatud kalajahu, parandatakse sööda säilivust, maitseomadusi ja atraktiivsust. Maailmamere kalavarude piiratuse tõttu ei piisa kogu maailmas kiiresti laieneva kalakasvatuse tarbeks toodetava kalasööda jaoks enam kalajahu ja selle hind tõuseb. Nüüd püütakse leida kalajahule taimseid asendajaid, näiteks lisada söödasse sojajahu. Söödad sisaldavad ka immunostimulante, suurendamaks kala vastupanuvõimet nakkushaigustele.