VIKERFORELLIKASVATUS

1)    Milline on emaste forellide keskmine viljakus Eestis?
2)    Milline on emaste ja isaste arvuline suhe sugukarjas?
3)    Kuidas toimub marja ja niisa lüpsmine?
4)    Missugust ainet kasutatakse forellide uinutamiseks?
5)    Miks on vaja forellid suguproduktide lüpsmiseks uinutada?
6)    Kui suur on vikerforelli tarbeviljakus? Kui suur on see Eestis?
7)    Milliseid meetodeid kasutatakse marja loendamiseks?
8)    Kuidas toimub marja viljastamine?
9)    Kus toimub viljastatud marja hautamine?
10)    Mida tähendab kraadpäev?
11)    Mida tähendab silmtäppstaadium?
12)    Millised on lõhelaste embrüonaalse arengu staadiumid?
13)    Mitu kraadpäeva kulub forellil pärast viljastumist koorumiseni?
14)    Millest toituvad forelli eelvastsed?
15)    Millal tuleb hakata forelli vastseid söötma ja mida söödana kasutatakse?