VIKERFORELLIKASVATUS

Käesolev õpiobjekt sisaldab vikerforellikasvatuse õppematerjale. Õppematerjal on jagatud teemadeks, mis on näha vasakul menüüs. Iga teema sisaldab alapeatükke ning eraldi kordamisküsimusi.

Tegevused:

1) Loe läbi iga peatükk koos alapeatükkidega. Soovitav on õppida teemad järjekorras.

2) Iga teema sisaldab eraldi kordamisküsimusi, mille abil saad kinnistada oma teadmisi.

3) Soovitav on vaadata ka vikerforellikasvatuse videosid (inglise keeles).