VIKERFORELLIKASVATUS

Kasvatuse tehnoloogia ehk kalade pidamise juures on olulisimad tootmistingimuste näitajad kalade asustustihedus ja veevahetuse kiirus. Samuti tuleb tegeleda kalade sorteerimise ja väljapüügiga ning rajatiste ja seadmete hooldamise, andmete registreerimise ja bioturvalisuse tagamisega.